બની એક બોટ સેવા પ્રદાતા સાથે આ બોટ કાવ્ય મેઘ બોટ પ્લેટફોર્મ
Bot Libre Dev

How to get the conversation id in the script

દ્વારા lyh123 પોસ્ટ Dec 18 2018, 1:32

How to get the conversation id in the script


by admin posted Dec 18 2018, 13:49
In a Self script the conversation is available in the "conversation" variable.

To access the conversation object's id you can use,

conversation.getId()

For a complete list of object methods see,
https://www.botlibre.com/manual-self.jsp#object-methods

Depending on the type of conversation, there are also other ids available. Chat conversations have a #gid attribute and some social media and IOT conversations have an #id attribute.

conversation.get(#gid)

conversation.get(#id)

Updated: Dec 19 2018, 12:48
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 1883, today: 1, week: 2, month: 11

by lyh123 posted Dec 18 2018, 21:40

thank you, I want to know the relationship between this ID and the conversationId in TextEntry.


Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 1757, today: 0, week: 2, month: 8

by admin posted Dec 19 2018, 12:46
The conversation id in TextEntry is the #gid of the conversation object. (global unique id)

conversation.get(#gid)

Updated: Dec 19 2018, 12:47
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 1703, today: 0, week: 1, month: 9

by lyh123 posted Dec 20 2018, 0:59

Thank you very much for your help.Can I get your contact information?


Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 1725, today: 0, week: 3, month: 12

by admin posted Dec 20 2018, 9:33
You can email [email protected]

Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 1807, today: 0, week: 2, month: 10

ને: 25303762
ટૅગ્સ: script, conversation id
પોસ્ટ: Dec 18 2018, 1:32
જવાબો: 5
જોવાઈ: 1969, આજે: 1, સપ્તાહ: 8, મહિને: 17
મને ખાતરી છે કે છું
ધ્વજ પોસ્ટ તરીકે અપમાનજનક, અથવા ઉલ્લંઘન સાઇટ નિયમો