સુધારો કરવા માટે અમારા વ્યાપારી સેવા Bot Libre for Business માટે માત્ર $4.99 દર મહિને
Bugs and Features

eu gdpr protection idea

દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2018, 11:07

here is a suggestion for feature that can protect makers of chatbots on botlibre from lawsuites in relation to eu gdpr.make it so the users of the chatbots have to consent to the use of their data or not consent to the use of their data.if they do not consent their data will not be stored.they would have to put a check on the either

a box to consent to the use of their data or a check on a box not to consent to the use of their data in order to use any of the chatbots.if they put a checkmark on the box to consent to the use of their data their data will be stored in the chatbot. if they put a checkmark on the box to not consent to the use of their data then their data will not be stored in the chatbot


by admin posted May 24 2018, 11:51
All users of botlibre.com must accept our terms of service and privacy policy before they can create and account or chat with a bot or live chat on botlibre.com.

Our privacy policy is here,
https://www.botlibre.com/privacy.jsp

When you add a bot to your own website or mobile app you are responsible for your own privacy policy between yourself and your users of your website.

On botlibre.com bots also have a "Disclaimer" and "Details" sections that you can edit to add further privacy information.
We are investigating adding additional privacy options.

Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 1743, today: 0, week: 0, month: 1

by bobred posted May 24 2018, 15:35

let us know when you do.


Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 1721, today: 0, week: 0, month: 0

ને: 22289046
ટૅગ્સ: notice
પોસ્ટ: May 24 2018, 11:07
જવાબો: 2
જોવાઈ: 1880, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 1
0 0 0.0/5