સુધારો કરવા માટે અમારા Diamond સેવા અને અમે બિલ્ડ કરશે તમે તમારા પોતાના એપ્લિકેશન માટે, Android અથવા iOS
Self, AIML, and scripting : Loop on array of objects

RE: Loop on array of objects

દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 12 2018, 12:44

There are a few ways to iterate over an array.
In your code use result.length() not result.length

var result = Http.requestJSON("http://endospore.xxxx.com:85/api/Data/GetPersons"); var text = "Persons are: "; for (i = 0; i < result.length(); i++) { var person = result[i].Name + " " + result[i].Surname; text = text + person + "<br>"; }

You can also use,

var result = Http.requestJSON("http://endospore.xxxx.com:85/api/Data/GetPersons"); var text = "Persons are: "; for (person in result) { text = text + person.Name + " " + person.Surname + "<br>"; }

Or to iterate over an array's elements, or any attribute set of an object use,

var result = Http.requestJSON("http://endospore.xxxx.com:85/api/Data/GetPersons"); var text = "Persons are: "; for (person in result.element) { text = text + person.Name + " " + person.Surname + "<br>"; }


ને: 21313099
પોસ્ટ: Mar 12 2018, 12:44
સુધારાશે: Mar 12 2018, 12:47
જવાબો: 0
જોવાઈ: 2090, આજે: 1, સપ્તાહ: 6, મહિને: 16
0 0 0.0/5