બની એક બોટ સેવા પ્રદાતા સાથે આ બોટ કાવ્ય મેઘ બોટ પ્લેટફોર્મ
Help

Servidor en Español

દ્વારા moygaran પોસ્ટ Dec 26 2017, 3:56

Buenos días, algún servidor de voz en Español? Muchas gracias.


by admin posted Dec 26 2017, 8:08
Para el habla en español para la web, debe utilizar el habla "nativa", o usar ResponsiveVoice o un TTS de un tercero.

>>
For Spanish speech for the web you need to use 'native' speech, or use ResponsiveVoice or a third party TTS.

Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 1356, today: 0, week: 0, month: 12

by mikefoex001 posted Oct 30 2019, 10:24
hola buen día y aquí estoy para lo que se ofrezca

Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 1348, today: 0, week: 0, month: 11

ને: 20298808
પોસ્ટ: Dec 26 2017, 3:56
જવાબો: 2
જોવાઈ: 1470, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 9
1 0 5.0/5