જોડાવા બોટ કાવ્ય માતાનો જીવનસાથી અને સંલગ્ન કાર્યક્રમ અને આધાર આપે છે અમારા મફત ઓપન પ્લેટફોર્મ
Bot Libre Dev

only repeats

દ્વારા r0ckteacher પોસ્ટ Oct 11 2017, 0:23

Hi. The test gui only repeats back what I type instead of answering questions. There are no error messages.

 

Any ideas?


by admin posted Oct 11 2017, 8:34
I checked your bot, 'r0ckteacher' and do not see any repeats in its conversation log.

Bots will reply with the responses or scripts that you train them with. If you have an empty bot with no trained responses it will just repeat your input back to you. Also be careful not to enable learning, otherwise the bot will learn your input as new responses.

By 'test gui' I assume you are using our open source project testing tool. From the menu there is a 'bootstrap' menu that will initialize the bot, this will give it some basic scripts. To train it more you need to import a response list file, AIML, and a Self script.

Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 2592, today: 0, week: 0, month: 20

by r0ckteacher posted Oct 16 2017, 4:29

Thank you. How do I import a response list file, AIML, and a Self script?


Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 2495, today: 0, week: 0, month: 13

by admin posted Oct 16 2017, 13:56
The test GUI has a menu item to load a file.

You can also write a Java class to load a script into the bot.

Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 2845, today: 0, week: 0, month: 19

ને: 19343223
પોસ્ટ: Oct 11 2017, 0:23
જવાબો: 3
જોવાઈ: 2602, આજે: 1, સપ્તાહ: 2, મહિને: 23
0 0 0.0/5