જોડાવા બોટ કાવ્ય માતાનો જીવનસાથી અને સંલગ્ન કાર્યક્રમ અને આધાર આપે છે અમારા મફત ઓપન પ્લેટફોર્મ
Bot Libre Dev : Machine learning capabilities of Botlibre

RE: Machine learning capabilities of Botlibre

દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 4 2016, 11:19

Bot Libre has several learning capabilities. Bots have a 'learning' setting that can be enabled for the bot to learn new responses from conversations or imported chat logs.

Bots also have a 'comprehension' setting that can be enabled for the bot to try to find patterns and rules while learning to build template and scripted responses. When comprehension is enabled the bot will program itself in Self using the last script in it set of scripts with new states and rules.

For example the testComprehension() test gives an example of this by teaching the bot to count.

https://github.com/BotLibre/BotLibre/blob/master/ai-engine-test/source/org/botlibre/test/TestLanguage.java

testComprehension()

Also the bots environment and knowledgebase are designed for learning. The bot has its own object based database where it stores all objects. Objects can have any relationship to any other object and each relationship stores a 'correctness'. This allows a bot to have multiple relationships and have some take precedence, even for a given context, and also allows for negative relationships (negative correctness) to define a bad or incorrect relationship (you are not a human).

Also the Understanding scripts lets the bot understand simple language and learn from it.


ને: 14433162
પોસ્ટ: Nov 4 2016, 11:19
જવાબો: 0
જોવાઈ: 2107, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 16
0 0 0.0/5