જોડાવા બોટ કાવ્ય માતાનો જીવનસાથી અને સંલગ્ન કાર્યક્રમ અને આધાર આપે છે અમારા મફત ઓપન પ્લેટફોર્મ
Artificial Intelligence

bot running other apps

દ્વારા whiteangel પોસ્ટ Sep 13 2016, 15:44


by admin posted Sep 13 2016, 16:27
Do you mean be able to ask the bot on your phone to open another app, or send a text or email?
i.e. like Siri

Virtual assistant support is something we are working on, and should be available soon.
You can already set a command in a response. The command is JSON text that is sent to the client to perform an action on the client (phone).

Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 3337, today: 0, week: 0, month: 15

ને: 13986007
પોસ્ટ: Sep 13 2016, 15:44
જવાબો: 1
જોવાઈ: 3283, આજે: 1, સપ્તાહ: 1, મહિને: 15
0 0 0.0/5