સુધારો કરવા માટે અમારા વ્યાપારી સેવા Bot Libre for Business માટે માત્ર $4.99 દર મહિને
Bot Libre Forum : Have any support for text to speech on Java/Android library?

RE: Have any support for text to speech on Java/Android library?

દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 27 2016, 6:57

All of the SDKs use the same web API, so if the SDK is missing something you can just call the web API directly.

We will be updating the Android and Java SDKs soon to support more of the web API.

For now you can call the web API directly through your SDKConnection class. POST is protected correctly, so you can subclass SDKConnection with your own subclass to add a method.

public String tts(Speech config) { config.addCredentials(this); return POST(this.url + "/speak", config.toXML()); }

Where Speech is,

public class Speech extends Config { public String text; public String voice; public String toXML() { StringWriter writer = new StringWriter(); writer.write("<speech"); writeCredentials(writer); if (this.text != null) { writer.write(" text=\"" + this.text + "\""); } if (this.voice != null) { writer.write(" voice=\"" + this.voice + "\""); } writer.write("/>"); return writer.toString(); } }


ને: 12634549
ટૅગ્સ: sdk
પોસ્ટ: Apr 27 2016, 6:57
સુધારાશે: Apr 27 2016, 6:59
જવાબો: 0
જોવાઈ: 2874, આજે: 2, સપ્તાહ: 2, મહિને: 24
0 0 0.0/5