જોડાવા બોટ કાવ્ય માતાનો જીવનસાથી અને સંલગ્ન કાર્યક્રમ અને આધાર આપે છે અમારા મફત ઓપન પ્લેટફોર્મ
FAQ : What are labels, and how to reuse responses?

RE: What are labels, and how to reuse responses?

દ્વારા Billnichols પોસ્ટ Feb 12 2016, 11:07

I entered your chat log exactly as posted.

Hello
Hello, how may I be of service?
label: #hello

Hi
#hello

How is it going?
#hello

Here is my conversation:

You: hello

Bot: Hello, how may I be of service?

You: hi

Bot: #hello

You: how is it going?

Bot: #hello

So it looks like the label isn't getting picked up as such.  I can't find the version I'm running based on the ant file or other files I've browsed.  I downloaded the engine on Feb 2.

 


ને: 12124361
પોસ્ટ: Feb 12 2016, 11:07
જવાબો: 0
જોવાઈ: 4317, આજે: 1, સપ્તાહ: 3, મહિને: 18
1 1 3.5/5