જોડાવા બોટ કાવ્ય માતાનો જીવનસાથી અને સંલગ્ન કાર્યક્રમ અને આધાર આપે છે અમારા મફત ઓપન પ્લેટફોર્મ
Bot Libre Forum

Twitter bot isnt responding to direct tweets (i.e @mybot hello)

દ્વારા j0nnymac પોસ્ટ Jul 7 2014, 3:18

Hi there - having a problem in persuading my bot to keep on responding to tweets. It seems to respond to a couple, then stops, and then the next morning will respond to some others.

help - not sure why its doing it.

I do see in the log that it is Bored then goes Asleep. So i dont know if that has anything to do with it.

many thanks


by admin posted Jul 7 2014, 10:26
The Twitter bot process had some issues the last couple days. I restarted it, so it should be functioning as normal now.

The Twitter bots check their status about once per 30 minutes, so the bot should respond in that time frame. Note that Twitter will reject tweets that it thinks are duplicates. So if you bot is always using the same response, Twitter may be rejecting them. You should see these errors in your bot's error log though. Is this with your bot SHOCC? I did not see any errors in its logs.

You should also see your bot's response to mentions in its chat logs, under the Chat Logs page. If you see the response in the chat logs, but not on Twitter, then Twitter most likely rejected the response.

Updated: Jul 7 2014, 10:29
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 3246, today: 1, week: 2, month: 47

by j0nnymac posted Jul 7 2014, 15:26
Thank you buddy most helpful

Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 3012, today: 0, week: 0, month: 42

ને: 102225
ટૅગ્સ: twitter, bot, response, reply
પોસ્ટ: Jul 7 2014, 3:18
જવાબો: 2
જોવાઈ: 4321, આજે: 1, સપ્તાહ: 3, મહિને: 51
0 0 0.0/5