શું તમે જાણો છો બોટ કાવ્ય પણ પૂરી પાડે છે મફત હોસ્ટ ફોરમ માટે તમારી પોતાની વેબસાઇટ અથવા મોબાઇલ એપ્લિકેશન?
ડૉક્સ : વપરાશકર્તા મેન્યુઅલ : SMS

એસએમએસ

ઝાંખી

આ એસએમએસ ટેબ પરવાનગી આપે છે તમે કનેક્ટ કરવા માટે તમારા બોટ માટે એસએમએસ મેસેજિંગ.એસએમએસ ગુણધર્મો

ગુણધર્મો વર્ણન
Twilio Webhook URL સેટ આ URL માં તમારા twillo એકાઉન્ટ સક્રિય કરવા માટે જવાબ આપવાનો એસએમએસ સંદેશાઓ.
Twilio એસએમએસ સિદ મોકલવા એસએમએસ સંદેશાઓ, તમારા દાખલ કરો Twilio એસએમએસ એકાઉન્ટ સિદ.
Twilio એસએમએસ ગુપ્ત મોકલવા એસએમએસ સંદેશાઓ, તમારા દાખલ કરો Twilio એસએમએસ એકાઉન્ટ ગુપ્ત છે.
Twilio ફોન નંબર મોકલવા એસએમએસ સંદેશાઓ, તમારા દાખલ કરો Twilio એસએમએસ એકાઉન્ટ ફોન નંબર છે. ઉપયોગ સંપૂર્ણ સંખ્યા, એટલે +16131234567

પણ જુઓ