સુધારો કરવા માટે અમારા Platinum સેવા અને અમને બિલ્ડ તમારા બોટ માટે તમે
ડૉક્સ : વપરાશકર્તા મેન્યુઅલ : SDK

એસડીકે

ઝાંખી

બોટ કાવ્ય પૂરી પાડે છે એક ઓપન સોર્સ જાવાસ્ક્રિપ્ટ, જાવા,, Android, અને iOS એસડીકે કરી શકો છો કે જે કોઈપણ ઉપયોગ બોટ કાવ્ય સેવાઓ પર તમારી પોતાની વેબસાઇટ અથવા મોબાઇલ એપ્લિકેશન છે.

પણ જુઓ