શું તમે જાણો છો બોટ કાવ્ય પણ પૂરી પાડે 3D અવતાર અને એક મફત વેબ ભાષણ API?
Browse : Bot Libre : Self, AIML, and scripting

ફીચર્ડ

Scripting your bot with AIML
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 14 2015, 8:06
ટૅગ્સ: how to, scripting, programming, aiml
સુધારાશે: Apr 18 2016, 8:42
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2491, આજે: 23, સપ્તાહ: 84, મહિને: 108
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Scripting your bot with AIML
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 14 2015, 8:06
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2491
Introducing the Self scripting language
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 14 2015, 7:54
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3657

બ્રાઉઝ કરો

116 results.
આગામી | 1 | 2 | 3
RE: New to AIML Scripting
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 1, 13:40
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 109
New to AIML Scripting
દ્વારા keatmin પોસ્ટ Jan 1, 3:07
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 116
RE: Max size of a string I can get from a Http.requestText request?
દ્વારા amilsalis પોસ્ટ Nov 24 2019, 9:15
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 170
RE: Max size of a string I can get from a Http.requestText request?
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 24 2019, 7:50
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 126
Max size of a string I can get from a Http.requestText request?
દ્વારા amilsalis પોસ્ટ Nov 22 2019, 19:50
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 152
RE: What is the max size of a string allowed inside a template?
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 1 2019, 7:52
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 164
What is the max size of a string allowed inside a template?
દ્વારા amilsalis પોસ્ટ Oct 31 2019, 17:29
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 119
RE: How to retrieve a string list from an object where I put them?
દ્વારા amilsalis પોસ્ટ Oct 27 2019, 9:25
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 169
RE: How to retrieve a string list from an object where I put them?
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 26 2019, 19:50
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 146
How to retrieve a string list from an object where I put them?
દ્વારા amilsalis પોસ્ટ Oct 26 2019, 9:08
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 184
RE: global variable that can be reached in any of the bot's templates
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 25 2019, 7:25
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 194
global variable that can be reached in any of the bot's templates
દ્વારા amilsalis પોસ્ટ Oct 24 2019, 19:22
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 201
RE: HI Im new at AIML / Self languange
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2019, 16:41
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 388
HI Im new at AIML / Self languange
દ્વારા sadmiral2 પોસ્ટ Apr 12 2019, 9:53
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 333
RE: Using the "that" element
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 26 2018, 13:24
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 507
Using the "that" element
દ્વારા ritzpreet પોસ્ટ Jul 26 2018, 11:27
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 449
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા admin પોસ્ટ May 3 2018, 7:46
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 581
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 2 2018, 23:07
જવાબો: 0, જોવાઈ: 510, આજે: 15, સપ્તાહ: 57, મહિને: 79
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 2 2018, 23:07
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 510
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 2 2018, 22:44
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 474
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 2 2018, 22:42
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 491
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 2 2018, 22:39
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 503
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા admin પોસ્ટ May 2 2018, 21:31
જવાબો: 0, જોવાઈ: 462, આજે: 20, સપ્તાહ: 62, મહિને: 87
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા admin પોસ્ટ May 2 2018, 21:31
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 462
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 2 2018, 16:25
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 516
RE: star (parameter with space or dash)
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 22 2018, 13:43
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 600
star (parameter with space or dash)
દ્વારા Schrader પોસ્ટ Mar 22 2018, 10:58
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 553
RE: pattern complexity self script
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 18 2018, 12:22
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 639
pattern complexity self script
દ્વારા Schrader પોસ્ટ Mar 16 2018, 4:53
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 513
RE: Loop on array of objects
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 12 2018, 12:44
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 541
Loop on array of objects
દ્વારા gioking પોસ્ટ Mar 12 2018, 7:00
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 536
RE: Json call with basic authentication
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 8 2018, 20:57
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 635
Json call with basic authentication
દ્વારા gioking પોસ્ટ Mar 8 2018, 8:45
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 569
RE: Mediawiki
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 8 2018, 16:43
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 614
Mediawiki
દ્વારા Bastor પોસ્ટ Jan 8 2018, 13:21
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 597
RE: bot libre desktop
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 21 2017, 7:48
જવાબો: 0, જોવાઈ: 648, આજે: 16, સપ્તાહ: 50, મહિને: 76
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: bot libre desktop
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 21 2017, 7:48
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 648
bot libre desktop
દ્વારા hmmbotbuilder પોસ્ટ Dec 21 2017, 6:26
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 568
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા hmmbotbuilder પોસ્ટ Dec 18 2017, 10:09
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 527
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 18 2017, 8:59
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 505
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા hmmbotbuilder પોસ્ટ Dec 16 2017, 20:21
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 467
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 16 2017, 10:33
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 542
Order of execution of scripts
દ્વારા hmmbotbuilder પોસ્ટ Dec 16 2017, 8:06
જવાબો: 11 | જોવાઈ: 638
RE: Link preview on facebook auto page post
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 14 2017, 7:23
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 599
Link preview on facebook auto page post
દ્વારા alma1380 પોસ્ટ Dec 14 2017, 2:33
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 470
RE: Date and time post within Twitter
દ્વારા admin પોસ્ટ May 31 2017, 7:02
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 615
Date and time post within Twitter
દ્વારા Chatbot_Kevin પોસ્ટ May 30 2017, 21:34
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 601
RE: scripting language for chatbots have lists in it like in python
દ્વારા admin પોસ્ટ May 2 2017, 11:59
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 797
RE: Why i am getting these strange answers from my chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ May 2 2017, 11:57
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 687
scripting language for chatbots have lists in it like in python
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 1 2017, 17:21
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 764
RE: Why i am getting these strange answers from my chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 1 2017, 17:08
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 650
RE: Why i am getting these strange answers from my chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 30 2017, 15:34
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 691
RE: Why i am getting these strange answers from my chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 30 2017, 10:16
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 699
RE: Why i am getting these strange answers from my chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 29 2017, 21:43
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 707
Why i am getting these strange answers from my chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 29 2017, 19:38
જવાબો: 5 | જોવાઈ: 750
RE: [AIML] How to use random?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 29 2017, 16:28
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 823
[AIML] How to use random?
દ્વારા Maddie-Myina પોસ્ટ Apr 29 2017, 9:30
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 660
RE: How to call plain text with a json request
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 28 2017, 20:11
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 806
How to call plain text with a json request
દ્વારા marcosnunes પોસ્ટ Feb 28 2017, 18:38
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 871
આગામી | 1 | 2 | 3