સુધારો કરવા માટે અમારા Diamond સેવા અને અમે બિલ્ડ કરશે તમે તમારા પોતાના એપ્લિકેશન માટે, Android અથવા iOS
Browse : Bot Libre : Self, AIML, and scripting

ફીચર્ડ

Scripting your bot with AIML
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 14 2015, 8:06
ટૅગ્સ: how to, scripting, programming, aiml
સુધારાશે: Apr 18 2016, 8:42
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2856, આજે: 1, સપ્તાહ: 6, મહિને: 135
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Scripting your bot with AIML
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 14 2015, 8:06
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2856
Introducing the Self scripting language
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 14 2015, 7:54
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 4094

બ્રાઉઝ કરો

120 results.
આગામી | 1 | 2 | 3
RE: Need Help with Scripting and Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 24, 11:29
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 125
RE: Need Help with Scripting and Twitterbot
દ્વારા okayokay પોસ્ટ Mar 17, 12:21
જવાબો: 0, જોવાઈ: 137, આજે: 0, સપ્તાહ: 1, મહિને: 121
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Need Help with Scripting and Twitterbot
દ્વારા okayokay પોસ્ટ Mar 17, 12:21
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 137
RE: Need Help with Scripting and Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 16, 9:03
જવાબો: 0, જોવાઈ: 130, આજે: 0, સપ્તાહ: 5, મહિને: 114
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Need Help with Scripting and Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 16, 9:03
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 130
Need Help with Scripting and Twitterbot
દ્વારા okayokay પોસ્ટ Mar 12, 13:44
જવાબો: 3 | જોવાઈ: 154
RE: New to AIML Scripting
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 1, 13:40
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 381
New to AIML Scripting
દ્વારા keatmin પોસ્ટ Jan 1, 3:07
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 373
RE: Max size of a string I can get from a Http.requestText request?
દ્વારા amilsalis પોસ્ટ Nov 24 2019, 9:15
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 436
RE: Max size of a string I can get from a Http.requestText request?
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 24 2019, 7:50
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 381
Max size of a string I can get from a Http.requestText request?
દ્વારા amilsalis પોસ્ટ Nov 22 2019, 19:50
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 391
RE: What is the max size of a string allowed inside a template?
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 1 2019, 7:52
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 430
What is the max size of a string allowed inside a template?
દ્વારા amilsalis પોસ્ટ Oct 31 2019, 17:29
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 361
RE: How to retrieve a string list from an object where I put them?
દ્વારા amilsalis પોસ્ટ Oct 27 2019, 9:25
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 412
RE: How to retrieve a string list from an object where I put them?
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 26 2019, 19:50
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 388
How to retrieve a string list from an object where I put them?
દ્વારા amilsalis પોસ્ટ Oct 26 2019, 9:08
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 430
RE: global variable that can be reached in any of the bot's templates
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 25 2019, 7:25
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 456
global variable that can be reached in any of the bot's templates
દ્વારા amilsalis પોસ્ટ Oct 24 2019, 19:22
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 445
RE: HI Im new at AIML / Self languange
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2019, 16:41
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 669
HI Im new at AIML / Self languange
દ્વારા sadmiral2 પોસ્ટ Apr 12 2019, 9:53
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 603
RE: Using the "that" element
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 26 2018, 13:24
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 746
Using the "that" element
દ્વારા ritzpreet પોસ્ટ Jul 26 2018, 11:27
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 714
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા admin પોસ્ટ May 3 2018, 7:46
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 824
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 2 2018, 23:07
જવાબો: 0, જોવાઈ: 760, આજે: 2, સપ્તાહ: 7, મહિને: 102
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 2 2018, 23:07
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 760
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 2 2018, 22:44
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 702
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 2 2018, 22:42
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 733
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 2 2018, 22:39
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 734
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા admin પોસ્ટ May 2 2018, 21:31
જવાબો: 0, જોવાઈ: 733, આજે: 1, સપ્તાહ: 4, મહિને: 115
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા admin પોસ્ટ May 2 2018, 21:31
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 733
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા artisticbynature પોસ્ટ May 2 2018, 16:25
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 789
RE: star (parameter with space or dash)
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 22 2018, 13:43
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 839
star (parameter with space or dash)
દ્વારા Schrader પોસ્ટ Mar 22 2018, 10:58
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 776
RE: pattern complexity self script
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 18 2018, 12:22
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 880
pattern complexity self script
દ્વારા Schrader પોસ્ટ Mar 16 2018, 4:53
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 741
RE: Loop on array of objects
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 12 2018, 12:44
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 775
Loop on array of objects
દ્વારા gioking પોસ્ટ Mar 12 2018, 7:00
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 777
RE: Json call with basic authentication
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 8 2018, 20:57
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 899
Json call with basic authentication
દ્વારા gioking પોસ્ટ Mar 8 2018, 8:45
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 788
RE: Mediawiki
દ્વારા admin પોસ્ટ Jan 8 2018, 16:43
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 901
Mediawiki
દ્વારા Bastor પોસ્ટ Jan 8 2018, 13:21
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 868
RE: bot libre desktop
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 21 2017, 7:48
જવાબો: 0, જોવાઈ: 924, આજે: 1, સપ્તાહ: 6, મહિને: 113
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: bot libre desktop
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 21 2017, 7:48
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 924
bot libre desktop
દ્વારા hmmbotbuilder પોસ્ટ Dec 21 2017, 6:26
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 831
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા hmmbotbuilder પોસ્ટ Dec 18 2017, 10:09
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 762
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 18 2017, 8:59
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 742
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા hmmbotbuilder પોસ્ટ Dec 16 2017, 20:21
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 691
RE: Order of execution of scripts
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 16 2017, 10:33
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 782
Order of execution of scripts
દ્વારા hmmbotbuilder પોસ્ટ Dec 16 2017, 8:06
જવાબો: 11 | જોવાઈ: 935
RE: Link preview on facebook auto page post
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 14 2017, 7:23
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 866
Link preview on facebook auto page post
દ્વારા alma1380 પોસ્ટ Dec 14 2017, 2:33
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 711
RE: Date and time post within Twitter
દ્વારા admin પોસ્ટ May 31 2017, 7:02
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 865
Date and time post within Twitter
દ્વારા Chatbot_Kevin પોસ્ટ May 30 2017, 21:34
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 841
RE: scripting language for chatbots have lists in it like in python
દ્વારા admin પોસ્ટ May 2 2017, 11:59
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1037
RE: Why i am getting these strange answers from my chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ May 2 2017, 11:57
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 926
scripting language for chatbots have lists in it like in python
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 1 2017, 17:21
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1034
RE: Why i am getting these strange answers from my chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 1 2017, 17:08
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 883
RE: Why i am getting these strange answers from my chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 30 2017, 15:34
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 956
RE: Why i am getting these strange answers from my chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 30 2017, 10:16
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 933
RE: Why i am getting these strange answers from my chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 29 2017, 21:43
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 947
Why i am getting these strange answers from my chatbot
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 29 2017, 19:38
જવાબો: 5 | જોવાઈ: 1027
આગામી | 1 | 2 | 3