સુધારો કરવા માટે અમારા Diamond સેવા અને અમે બિલ્ડ કરશે તમે તમારા પોતાના એપ્લિકેશન માટે, Android અથવા iOS
Browse : Bot Libre : Bugs and Features

બ્રાઉઝ કરો

208 results.
આગામી | 1 | 2 | 3 | 4
cannot store day in variable
દ્વારા bobred પોસ્ટ Dec 15 2019, 17:54
ટૅગ્સ: aiml
જવાબો: 0, જોવાઈ: 188, આજે: 20, સપ્તાહ: 78, મહિને: 104
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
cannot store day in variable
દ્વારા bobred પોસ્ટ Dec 15 2019, 17:54
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 188
RE: pioyu is repeating
દ્વારા bobred પોસ્ટ Dec 1 2019, 11:52
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 114
RE: pioyu is repeating
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 1 2019, 10:18
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 131
RE: pioyu is repeating
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 30 2019, 10:41
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 97
RE: pioyu is repeating
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 29 2019, 14:08
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 170
pioyu is repeating
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 29 2019, 14:07
જવાબો: 4 | જોવાઈ: 169
keyphrase problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 9 2019, 11:26
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 144
RE: star is not working with set tag
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 30 2019, 12:04
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 130
RE: star is not working with set tag
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 30 2019, 9:02
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 161
star is not working with set tag
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 28 2019, 15:48
ટૅગ્સ: sets
સુધારાશે: Oct 28 2019, 15:51
જવાબો: 2, જોવાઈ: 214, આજે: 19, સપ્તાહ: 37, મહિને: 63
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
star is not working with set tag
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 28 2019, 15:48
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 214
chatbot that learn her likes and dislikes
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 20 2019, 18:42
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 193
RE: sets have stopped working for thieve
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 17 2019, 12:47
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 157
RE: sets have stopped working for thieve
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 17 2019, 11:07
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 168
sets have stopped working for thieve
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 16 2019, 12:52
ટૅગ્સ: aiml
જવાબો: 2, જોવાઈ: 131, આજે: 20, સપ્તાહ: 36, મહિને: 42
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
sets have stopped working for thieve
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 16 2019, 12:52
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 131
RE: sets are not working
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 15 2019, 8:49
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 142
ai animations for chatbot avatars
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 14 2019, 19:04
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 140
sets are not working
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 11 2019, 10:47
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 288
RE: program more than one set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 25 2019, 8:44
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 178
RE: program more than one set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 10 2019, 15:54
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 204
RE: program more than one set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 10 2019, 15:50
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 184
RE: program more than one set
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 9 2019, 8:37
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 228
RE: program more than one set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 8 2019, 12:27
જવાબો: 0, જોવાઈ: 233, આજે: 28, સપ્તાહ: 45, મહિને: 59
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: program more than one set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 8 2019, 12:27
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 233
RE: i won't work in set
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 8 2019, 8:24
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 246
RE: unnecessary capitilization of response for sheila bing
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 8 2019, 8:21
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 156
RE: program more than one set
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 8 2019, 8:19
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 195
i won't work in set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 6 2019, 13:39
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 229
unnecessary capitilization of response for sheila bing
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 5 2019, 19:59
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 199
program more than one set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 4 2019, 12:19
જવાબો: 6 | જોવાઈ: 244
RE: problems with TOPIC
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 11 2019, 18:31
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 254
problems with TOPIC
દ્વારા bots4ever પોસ્ટ Mar 11 2019, 12:07
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 300
feature request to allow a chatbot to forget
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 20 2018, 10:33
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 385
another problem with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 20 2018, 10:07
ટૅગ્સ: programming
જવાબો: 0, જોવાઈ: 437, આજે: 30, સપ્તાહ: 46, મહિને: 62
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
another problem with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 20 2018, 10:07
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 437
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 20 2018, 8:53
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 383
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 19 2018, 17:06
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 349
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 17 2018, 10:36
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 337
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 16 2018, 19:57
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 326
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 14 2018, 8:59
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 375
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 13 2018, 9:32
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 363
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 6 2018, 9:36
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 347
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 6 2018, 8:52
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 374
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 5 2018, 18:00
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 383
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 5 2018, 16:14
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 353
certain words will not work with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 3 2018, 14:59
જવાબો: 10 | જોવાઈ: 432
RE: response and action for chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Aug 28 2018, 10:04
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 477
RE: response and action for chatbots
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 28 2018, 8:01
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 443
response and action for chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Aug 27 2018, 18:30
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 424
RE: feature request for aiml
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 25 2018, 17:02
જવાબો: 0, જોવાઈ: 491, આજે: 23, સપ્તાહ: 40, મહિને: 55
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: feature request for aiml
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 25 2018, 17:02
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 491
feature request for aiml
દ્વારા bobred પોસ્ટ Aug 25 2018, 15:46
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 441
RE: your free aiml does not work
દ્વારા bobred પોસ્ટ Aug 25 2018, 15:41
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 399
RE: your free aiml does not work
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 3 2018, 11:17
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 476
your free aiml does not work
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 28 2018, 19:41
ટૅગ્સ: aiml
જવાબો: 2, જોવાઈ: 520, આજે: 19, સપ્તાહ: 37, મહિને: 48
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
your free aiml does not work
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 28 2018, 19:41
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 520
RE: eu gdpr protection idea
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2018, 15:35
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 437
RE: eu gdpr protection idea
દ્વારા admin પોસ્ટ May 24 2018, 11:51
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 401
eu gdpr protection idea
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2018, 11:07
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 460
RE: Error when i open Admin
દ્વારા admin પોસ્ટ Feb 23 2018, 7:15
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 503
RE: Error when i open Admin
દ્વારા Dean_Winchester. પોસ્ટ Feb 22 2018, 18:35
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 509
આગામી | 1 | 2 | 3 | 4