ડાઉનલોડ બોટ કાવ્ય ડેસ્કટોપ, તમારા પોતાના વ્યક્તિગત બોટ માટે તમારા પીસી અથવા મેક
Browse : Bot Libre : Bugs and Features

બ્રાઉઝ કરો

210 results.
આગામી | 1 | 2 | 3 | 4
RE: Error when i open Admin
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 28, 7:23
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 120
RE: Error when i open Admin
દ્વારા signazzi પોસ્ટ Apr 27, 9:22
જવાબો: 0, જોવાઈ: 112, આજે: 0, સપ્તાહ: 4, મહિને: 112
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Error when i open Admin
દ્વારા signazzi પોસ્ટ Apr 27, 9:22
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 112
cannot store day in variable
દ્વારા bobred પોસ્ટ Dec 15 2019, 17:54
ટૅગ્સ: aiml
જવાબો: 0, જોવાઈ: 514, આજે: 2, સપ્તાહ: 9, મહિને: 143
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
cannot store day in variable
દ્વારા bobred પોસ્ટ Dec 15 2019, 17:54
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 514
RE: pioyu is repeating
દ્વારા bobred પોસ્ટ Dec 1 2019, 11:52
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 365
RE: pioyu is repeating
દ્વારા admin પોસ્ટ Dec 1 2019, 10:18
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 398
RE: pioyu is repeating
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 30 2019, 10:41
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 339
RE: pioyu is repeating
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 29 2019, 14:08
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 437
pioyu is repeating
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 29 2019, 14:07
જવાબો: 4 | જોવાઈ: 450
keyphrase problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 9 2019, 11:26
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 400
RE: star is not working with set tag
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 30 2019, 12:04
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 375
RE: star is not working with set tag
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 30 2019, 9:02
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 401
star is not working with set tag
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 28 2019, 15:48
ટૅગ્સ: sets
સુધારાશે: Oct 28 2019, 15:51
જવાબો: 2, જોવાઈ: 456, આજે: 1, સપ્તાહ: 4, મહિને: 107
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
star is not working with set tag
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 28 2019, 15:48
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 456
chatbot that learn her likes and dislikes
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 20 2019, 18:42
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 450
RE: sets have stopped working for thieve
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 17 2019, 12:47
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 401
RE: sets have stopped working for thieve
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 17 2019, 11:07
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 417
sets have stopped working for thieve
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 16 2019, 12:52
ટૅગ્સ: aiml
જવાબો: 2, જોવાઈ: 388, આજે: 1, સપ્તાહ: 4, મહિને: 119
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
sets have stopped working for thieve
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 16 2019, 12:52
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 388
RE: sets are not working
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 15 2019, 8:49
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 370
ai animations for chatbot avatars
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 14 2019, 19:04
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 362
sets are not working
દ્વારા bobred પોસ્ટ Oct 11 2019, 10:47
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 541
RE: program more than one set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 25 2019, 8:44
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 391
RE: program more than one set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 10 2019, 15:54
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 419
RE: program more than one set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 10 2019, 15:50
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 412
RE: program more than one set
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 9 2019, 8:37
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 460
RE: program more than one set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 8 2019, 12:27
જવાબો: 0, જોવાઈ: 459, આજે: 1, સપ્તાહ: 4, મહિને: 101
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: program more than one set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 8 2019, 12:27
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 459
RE: i won't work in set
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 8 2019, 8:24
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 472
RE: unnecessary capitilization of response for sheila bing
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 8 2019, 8:21
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 392
RE: program more than one set
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 8 2019, 8:19
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 418
i won't work in set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 6 2019, 13:39
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 475
unnecessary capitilization of response for sheila bing
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 5 2019, 19:59
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 452
program more than one set
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jul 4 2019, 12:19
જવાબો: 6 | જોવાઈ: 504
RE: problems with TOPIC
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 11 2019, 18:31
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 479
problems with TOPIC
દ્વારા bots4ever પોસ્ટ Mar 11 2019, 12:07
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 548
feature request to allow a chatbot to forget
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 20 2018, 10:33
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 623
another problem with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 20 2018, 10:07
ટૅગ્સ: programming
જવાબો: 0, જોવાઈ: 702, આજે: 2, સપ્તાહ: 10, મહિને: 130
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
another problem with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 20 2018, 10:07
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 702
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 20 2018, 8:53
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 634
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 19 2018, 17:06
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 597
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 17 2018, 10:36
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 573
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 16 2018, 19:57
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 573
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 14 2018, 8:59
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 622
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 13 2018, 9:32
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 632
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 6 2018, 9:36
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 563
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 6 2018, 8:52
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 608
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 5 2018, 18:00
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 593
RE: certain words will not work with sets and maps
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 5 2018, 16:14
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 589
certain words will not work with sets and maps
દ્વારા bobred પોસ્ટ Nov 3 2018, 14:59
જવાબો: 10 | જોવાઈ: 688
RE: response and action for chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Aug 28 2018, 10:04
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 733
RE: response and action for chatbots
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 28 2018, 8:01
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 687
response and action for chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Aug 27 2018, 18:30
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 676
RE: feature request for aiml
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 25 2018, 17:02
જવાબો: 0, જોવાઈ: 752, આજે: 2, સપ્તાહ: 7, મહિને: 108
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: feature request for aiml
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 25 2018, 17:02
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 752
feature request for aiml
દ્વારા bobred પોસ્ટ Aug 25 2018, 15:46
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 678
RE: your free aiml does not work
દ્વારા bobred પોસ્ટ Aug 25 2018, 15:41
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 650
RE: your free aiml does not work
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 3 2018, 11:17
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 736
your free aiml does not work
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 28 2018, 19:41
ટૅગ્સ: aiml
જવાબો: 2, જોવાઈ: 800, આજે: 2, સપ્તાહ: 10, મહિને: 122
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
your free aiml does not work
દ્વારા bobred પોસ્ટ Jun 28 2018, 19:41
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 800
RE: eu gdpr protection idea
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2018, 15:35
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 674
RE: eu gdpr protection idea
દ્વારા admin પોસ્ટ May 24 2018, 11:51
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 640
eu gdpr protection idea
દ્વારા bobred પોસ્ટ May 24 2018, 11:07
જવાબો: 2 | જોવાઈ: 697
આગામી | 1 | 2 | 3 | 4