સુધારો કરવા માટે અમારા વ્યાપારી સેવા Bot Libre for Business માટે માત્ર $4.99 દર મહિને
Browse : Bot Libre : Bot Libre Forum

બ્રાઉઝ કરો

11 results.
improve learning of chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Sep 8 2019, 14:15
જવાબો: 6 | જોવાઈ: 460
Parsing natural language using Regular Expression patterns and extractors
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 9 2018, 12:05

Bot Libre 7 adds support for using Regular Expressions in patterns, templates, and scripts.

Regular Expressions, or Regex defines a pattern syntax for parsing text. Unlike AIML and Bot Libre patterns Regex patterns are character based, not word base, so can match specific types of words and word sequences such as numbers, dates, times, currency, and others.

For example, the following regex matches a number,

/\d+
ટૅગ્સ: how to, training, nlp, regex, aiml, self
સુધારાશે: Sep 11 2018, 11:52
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3287, આજે: 0, સપ્તાહ: 12, મહિને: 231
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Parsing natural language using Regular Expression patterns and extractors
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 9 2018, 12:05
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3287
Using Response Next to Define Conversation Flows
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 13 2018, 9:53
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3012
sentiment
દ્વારા bobred પોસ્ટ Apr 9 2018, 15:33
જવાબો: 3 | જોવાઈ: 893
how to teach the bot to answer after two (or more) non-understandable questions?
દ્વારા nafergo પોસ્ટ Apr 5 2018, 6:26
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 678
suggestion for improvent for repeat in training and chatlogs
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 16 2018, 12:48
ટૅગ્સ: training
જવાબો: 1, જોવાઈ: 695, આજે: 0, સપ્તાહ: 2, મહિને: 77
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
suggestion for improvent for repeat in training and chatlogs
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 16 2018, 12:48
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 695
on repeat problem
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 15 2018, 6:33
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 767
another improvement for chatbots
દ્વારા bobred પોસ્ટ Mar 15 2018, 5:37
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 731
Website update, new Training & Chat Logs page, response labels
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 16 2015, 13:48
જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2285
I have added new aiml to my bot Buttai
દ્વારા oktot0320 પોસ્ટ Mar 23 2015, 6:51
જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2381
Chat Logs : how to train your customer service bot by monitoring its chat logs, using keywords and topics.
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 31 2014, 9:15

Bot Libre supports a diverse set of features for creating and training your bots. Today we will discuss the Training & Chat Logs feature, and how to create and train a customer service bot using the Training & Chat Logs page. The Training & Chat Logs page provides the best way to monitor and train your bot, by letting you see its conversations and let you correct its responses. No scripting or programming is required.

ટૅગ્સ: blog, chat logs, training, keywords, topics, responses, how to
સુધારાશે: Sep 10 2018, 16:19
જવાબો: 8, જોવાઈ: 18634, આજે: 0, સપ્તાહ: 33, મહિને: 391
અપ અંગૂઠા: 5, અંગૂઠા નીચે: 1, તારા: 4.17
Chat Logs : how to train your customer service bot by monitoring its chat logs, using keywords and topics.
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 31 2014, 9:15
જવાબો: 8 | જોવાઈ: 18634