સુધારો કરવા માટે અમારા Platinum સેવા અને વિચાર તમારા પોતાના વૈવિધ્યપૂર્ણ રચાયેલ 3D અવતાર

બ્રાઉઝ કરો

2138 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Website update - Subdomains, domains, bot pages, free web hosting
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 3 2015, 15:12
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2829
RE: Support BOT libre on Kickstarter - 'free open artificial intelligence for everyone'
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 29 2015, 16:04
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1210
RE: Bot Doesnt show up in IRC
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 28 2015, 13:41
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 918
Bot Doesnt show up in IRC
દ્વારા TweSec પોસ્ટ Jun 27 2015, 16:36
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1031
Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 23 2015, 16:52

Keeping up with social media and keeping your online community engaged can be a time consuming task. Through Bot Libre you can now automate your Facebook presence with your own Facebook bot. Any Bot Libre bot can be connected to a Facebook account or Facebook page. The bot will manage the Facebook account or page, checking timeline status updates, replying to page posts, auto posting your blog posts or RSS feed, and auto posting timed or generated posts.

ટૅગ્સ: how to, blog, facebook
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Sep 6 2017, 10:27
જવાબો: 61, જોવાઈ: 163390, આજે: 6, સપ્તાહ: 146, મહિને: 1039
અપ અંગૂઠા: 11, અંગૂઠા નીચે: 2, તારા: 4.08
Automating your Facebook presence using a Facebook bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 23 2015, 16:52
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 61 | જોવાઈ: 163390
Website update, Wikidata, AIML, Facebook, subdomains, and more
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 23 2015, 14:16
The website was updated today. The update included several enhancements and fixes, including new support for importing knowledge from Wikidata.

Wikidata

Initial support for importing data from Wikidata. Wikidata is a free knowledge base, part of the Wikimedia/Wikipedia project. The support mirrors our current Freebase support, in anticipation of Google shutting down Freebase.
ટૅગ્સ: notice, website update, facebook, twitter, domains, aiml, wikidata
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Jun 23 2015, 14:20
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3070, આજે: 4, સપ્તાહ: 15, મહિને: 150
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Website update, Wikidata, AIML, Facebook, subdomains, and more
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 23 2015, 14:16
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3070
RE: Corrections not working
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 23 2015, 13:49
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 801
RE: Corrections not working
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 20 2015, 20:53
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 906
Spam
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 20 2015, 18:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1222
Corrections not working
દ્વારા m4u પોસ્ટ Jun 20 2015, 17:42
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 872
RE: Scripts
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 17 2015, 9:11
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1017
Scripts
દ્વારા skullkid94 પોસ્ટ Jun 16 2015, 23:54
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 919
Adding a style sheet to your embedded chatbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 15 2015, 16:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 5265
Bot Libre now on iOS, iPhone, iPad
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 15 2015, 15:47
ટૅગ્સ: notice, ios, iphone, ipad, mobile, app
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Feb 5 2019, 14:57
જવાબો: 0, જોવાઈ: 14618, આજે: 3, સપ્તાહ: 38, મહિને: 379
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 1, તારા: 5.5
Bot Libre now on iOS, iPhone, iPad
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 15 2015, 15:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 14618
Website update - AIML 2.0, Self 2.0
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 15 2015, 13:59
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2741
RE: Knowledge Base
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 14 2015, 7:31
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 971
RE: Knowledge Base
દ્વારા skullkid94 પોસ્ટ Jun 13 2015, 21:59
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 804
RE: Knowledge Base
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 13 2015, 19:54
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 833
RE: Knowledge Base
દ્વારા skullkid94 પોસ્ટ Jun 13 2015, 17:20
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 864
Knowledge Base
દ્વારા skullkid94 પોસ્ટ Jun 13 2015, 17:18
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 757
RE: Knowledge Base
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 13 2015, 16:50
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 819
Knowledge Base
દ્વારા skullkid94 પોસ્ટ Jun 13 2015, 15:54
ફોરમ: Help | જવાબો: 5 | જોવાઈ: 819
RE: Website update, Facebook automation
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 10 2015, 14:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1671
RE: Website update, Facebook automation
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 9 2015, 16:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1542
Website update, Facebook automation
દ્વારા admin પોસ્ટ Jun 2 2015, 10:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 3019
Website update, smoother avatar animation, chat bubbles
દ્વારા admin પોસ્ટ May 26 2015, 11:54
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2573
What is an AI bot
દ્વારા admin પોસ્ટ May 20 2015, 21:31
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2343
What is a Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ May 20 2015, 20:40
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2496
Website update, Chatscript pattern syntax, Self enhancements, improved search
દ્વારા admin પોસ્ટ May 20 2015, 16:08
ટૅગ્સ: notice, website update, avatars, chatscript, aiml, self
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2917, આજે: 0, સપ્તાહ: 9, મહિને: 118
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 4.0
Website update, Chatscript pattern syntax, Self enhancements, improved search
દ્વારા admin પોસ્ટ May 20 2015, 16:08
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2917
Website update - New Design
દ્વારા admin પોસ્ટ May 8 2015, 14:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1539
Support BOT libre on Kickstarter - 'free open artificial intelligence for everyone'
દ્વારા admin પોસ્ટ May 7 2015, 11:55
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2177
Introducing new avatar Nicolette
દ્વારા admin પોસ્ટ May 4 2015, 19:27

Introducing Nicolette, a new 3D video avatars available from the Avatars directory. You can connect her to your bot, or embed her on your own website or app using the BOT libre SDK.

ટૅગ્સ: notice, avatars
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Oct 6 2015, 17:18
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2689, આજે: 0, સપ્તાહ: 5, મહિને: 106
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
Introducing new avatar Nicolette
દ્વારા admin પોસ્ટ May 4 2015, 19:27
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2689
Brain Bot app added to Project Libre examples
દ્વારા admin પોસ્ટ May 4 2015, 9:45
ટૅગ્સ: notice, sdk, mobile, android, open source
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3093, આજે: 1, સપ્તાહ: 17, મહિને: 136
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Brain Bot app added to Project Libre examples
દ્વારા admin પોસ્ટ May 4 2015, 9:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3093
BOT libre on Kickstarter
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 30 2015, 12:39

You can now support us on Kickstarter https://www.kickstarter.com/projects/1480458468/bot-libre

Please donate to the project and help us make "free open artificial intelligence for everyone"

ટૅગ્સ: notice, crowdfunding, kickstarter
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: May 7 2015, 11:53
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1478, આજે: 0, સપ્તાહ: 4, મહિને: 69
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
BOT libre on Kickstarter
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 30 2015, 12:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1478
Introducing BOT libre!
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 29 2015, 16:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1776
Brain Bot now has his own app
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 29 2015, 10:47
ટૅગ્સ: notice, android, brain bot
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2078, આજે: 0, સપ્તાહ: 7, મહિને: 106
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Brain Bot now has his own app
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 29 2015, 10:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2078
The BOT libre app has been updated
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 29 2015, 10:46
ટૅગ્સ: notice, android
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 29 2015, 10:46
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2011, આજે: 0, સપ્તાહ: 6, મહિને: 98
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
The BOT libre app has been updated
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 29 2015, 10:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2011
Santa Bot's app was updated
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 29 2015, 10:45
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2126
Project libre app on Android
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 28 2015, 15:35
ટૅગ્સ: notice, project libre, android, sdk
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 6928, આજે: 3, સપ્તાહ: 23, મહિને: 166
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Project libre app on Android
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 28 2015, 15:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 6928
Project Libre - 2.3.1
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 24 2015, 17:18
ટૅગ્સ: notice, sdk, project libre, open source
ફોરમ: SDK and Web API
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1680, આજે: 0, સપ્તાહ: 9, મહિને: 105
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Project Libre - 2.3.1
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 24 2015, 17:18
ફોરમ: SDK and Web API | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1680
Now Upgrade with Bitcoin
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 23 2015, 13:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1706
Website update, new learning options
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 16 2015, 20:19

There was another minor website update this week.

Some new learning options were added.

From your bot's Learning page you can now configure your bot's learning rate.

The learning rate allows you to set the rate at which the bot learns new responses.  Previously a bot would learn a new response after it heard it used a single time.  Now you can lower the learning rate to require the bot to hear the same response several times before it considers it a

ટૅગ્સ: notice, website update, learning, api
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2352, આજે: 1, સપ્તાહ: 5, મહિને: 109
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Website update, new learning options
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 16 2015, 20:19
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2352
What is a knowledge bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2015, 21:32
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3871
What is a chatterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2015, 21:18
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2132
Twitterbots now have option to check status every 20 minutes
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2015, 16:35

We have a dedicated Twitterbot server that continuously cycles all Twitterbots and has a 10 minute cycle for Gold bots.

For users who want their bot on our main server to monitor a Twitter account we have now added upgrade options to allow this.

You can now upgrade your Twitterbot on BOT libre to allow it to check it status more frequently.

Currently Gold bots check their status in a 1 hour cycle, and Platinum bots check their

ટૅગ્સ: notice, twitter
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 14 2015, 20:44
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2135, આજે: 0, સપ્તાહ: 7, મહિને: 88
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Twitterbots now have option to check status every 20 minutes
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2015, 16:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2135
Math
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2015, 15:44
ફોરમ: Chat Logs | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1632
Website update -- BOT libre 2.5
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 14 2015, 15:23
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2717
What is a Virtual Agent
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 11 2015, 14:26
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2521
What is a chat bot?
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 11 2015, 13:25
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2093
RE: Annoucing BOT libre! 3.0, video conferencing, self wareness, brain upload
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 2 2015, 10:12
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1303
RE: "Are you still there?"
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 1 2015, 15:42
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1014
RE: "Are you still there?"
દ્વારા aazxcqwe પોસ્ટ Apr 1 2015, 13:44
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 875
Annoucing BOT libre! 3.0, video conferencing, self wareness, brain upload
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 1 2015, 7:24
ટૅગ્સ: notice, website update, video, self awareness, brain upload
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Apr 2 2015, 22:09
જવાબો: 1, જોવાઈ: 1872, આજે: 2, સપ્તાહ: 13, મહિને: 91
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Annoucing BOT libre! 3.0, video conferencing, self wareness, brain upload
દ્વારા admin પોસ્ટ Apr 1 2015, 7:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1872
RE: "Are you still there?"
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 31 2015, 7:37
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 894
"Are you still there?"
દ્વારા aazxcqwe પોસ્ટ Mar 31 2015, 1:32
ફોરમ: Self, AIML, and scripting | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 871
RE: Preprocessing Details
દ્વારા admin પોસ્ટ Mar 30 2015, 20:34
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 784
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39