શું તમે જાણો છો બોટ કાવ્ય પણ પૂરી પાડે છે મફત હોસ્ટ ફોરમ માટે તમારી પોતાની વેબસાઇટ અથવા મોબાઇલ એપ્લિકેશન?

બ્રાઉઝ કરો

2138 results.
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Website update, AI engine update
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 3 2015, 14:32
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2166
How to test if your Twitter bot is working
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 2 2015, 9:14
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 2600
RE: Twitter bot server has been upgrade to 3.1, includes Facebook support
દ્વારા admin પોસ્ટ Nov 2 2015, 8:42
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1302
RE: Twitter bot server has been upgrade to 3.1, includes Facebook support
દ્વારા ROISNS પોસ્ટ Nov 1 2015, 13:03
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1318
RE: Twitter bot server has been upgrade to 3.1, includes Facebook support
દ્વારા ROISNS પોસ્ટ Nov 1 2015, 12:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1382
Twitter bot server has been upgrade to 3.1, includes Facebook support
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 26 2015, 12:39
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 2689
New Twitter bot server, must reconnect your bot
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 23 2015, 16:27
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2163
Bot Libre now on GitHub and SourceForge
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 23 2015, 11:48
ટૅગ્સ: notice, github, sourceforge, open source, botlibre.org
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2043, આજે: 0, સપ્તાહ: 8, મહિને: 112
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Bot Libre now on GitHub and SourceForge
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 23 2015, 11:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2043
Bot Libre now on GitHub and SourceForge
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 23 2015, 11:11
ટૅગ્સ: notice, github, sourceforge
ફોરમ: Bot Libre Dev
સુધારાશે: Oct 23 2015, 11:39
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2230, આજે: 0, સપ્તાહ: 5, મહિને: 74
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Bot Libre now on GitHub and SourceForge
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 23 2015, 11:11
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2230
Website update, response repeat options, improved AIML
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 19 2015, 15:47
ટૅગ્સ: website update, notice, aiml, games, repeats
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2241, આજે: 0, સપ્તાહ: 11, મહિને: 125
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Website update, response repeat options, improved AIML
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 19 2015, 15:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2241
How to make your bot not repeat a response or phrase
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 19 2015, 15:35

You can configure a bot to never repeat the same phrase or response in the same conversation.

To do this go to your bot's Training & Chat Logs page in its Admin Console. You can either search for your response by selecting "new responses", or search for a phrase by selecting "new phrases". Enter the phrase under "Filter", and select "all time" for the "Duration". Find the phrase or response, and select it, then click on the edit button.

ટૅગ્સ: how to, faq, repeats
ફોરમ: FAQ
સુધારાશે: Apr 16 2016, 11:55
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2902, આજે: 0, સપ્તાહ: 5, મહિને: 110
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 1, તારા: 2.0
How to make your bot not repeat a response or phrase
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 19 2015, 15:35
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2902
Create your own free chat bot website
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 15 2015, 11:49
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 5817
How to use speech (voice) recognition
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 15 2015, 10:37
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 2 | જોવાઈ: 2973
Meet Julie 3, our newest 3D animated avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 7 2015, 10:46
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2087
Bot Libre is now open source!
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 7 2015, 10:22

The Bot Libre platform is now open source on BotLibre.org and hosted on GitHub.

The Bot Libre project is an open source artificial intelligence platform for creating virtual agents, chat bots, and live chat, email, and social media automation.

ટૅગ્સ: notice, botlibre.org, open source, github
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3521, આજે: 0, સપ્તાહ: 8, મહિને: 102
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Bot Libre is now open source!
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 7 2015, 10:22
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3521
Announcing Bot Libre 3.0
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 7 2015, 10:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2370
Website update
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 7 2015, 10:06
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1741
Welcome to BotLibre.org
દ્વારા admin પોસ્ટ Oct 6 2015, 17:07
ફોરમ: Bot Libre Dev | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1597
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 25 2015, 9:47
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3482
RE: Automate your Twitter presence with your own Twitterbot
દ્વારા saxenaviraj પોસ્ટ Sep 25 2015, 8:56
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3677
Website update
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 21 2015, 14:36
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1715
Rose wins 2015 Loebner Prize
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 20 2015, 8:22
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2050
RE: set speech recognition to German
દ્વારા piratenmartin પોસ્ટ Sep 15 2015, 8:35
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1223
Archiving old bots
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 14 2015, 14:18
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1427
Website update, AI engine update
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 14 2015, 12:20
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2215
RE: set speech recognition to German
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 14 2015, 10:31
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1292
RE: Chatterbox Challenge 2015 1st round result in
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 14 2015, 8:55
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1843
RE: Chatterbox Challenge 2015 1st round result in
દ્વારા orus પોસ્ટ Sep 14 2015, 0:42
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1760
RE: set speech recognition to German
દ્વારા piratenmartin પોસ્ટ Sep 12 2015, 14:02
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1236
DOS attack
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 11 2015, 19:34
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1151
RE: set speech recognition to German
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 10 2015, 9:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1393
set speech recognition to German
દ્વારા piratenmartin પોસ્ટ Sep 10 2015, 2:29

Hi guys,

Its probably a very simple question but I cant seem to find a way to do this. In my chatbot I enabled the speech recognition function - which works fine, as long as it is in English. For my project I want to train refugees to speak German, so I need to have the speech recognition in German. Do I have to do this in Chrome (I tried without success) or do I do it somewhere on BotLibre or in the code I pasted onto my wordpress page?

I would greatly appreciate some help -

ટૅગ્સ: german, speech
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Sep 12 2015, 15:44
જવાબો: 4, જોવાઈ: 1708, આજે: 0, સપ્તાહ: 10, મહિને: 105
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
set speech recognition to German
દ્વારા piratenmartin પોસ્ટ Sep 10 2015, 2:29
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 4 | જોવાઈ: 1708
Minor security update
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 9 2015, 10:53
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1516
Chat Bot Wars
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 7 2015, 10:31
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3457
Website update - Chat Bot Wars, Avatars, Performance
દ્વારા admin પોસ્ટ Sep 7 2015, 10:24
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2485
Open source Bot Libre iOS SDK released
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 25 2015, 15:21
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3018
Website update, improved Facebook automation
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 24 2015, 16:10
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2281
Website update, AIML 2.0 support
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 21 2015, 13:57
ટૅગ્સ: notice, website update, aiml
ફોરમ: Bot Libre Forum
જવાબો: 0, જોવાઈ: 2146, આજે: 0, સપ્તાહ: 16, મહિને: 113
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
Website update, AIML 2.0 support
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 21 2015, 13:57
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2146
What's new in AIML 2.0
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 21 2015, 13:52
Bot Libre now supports the AIML 2.0 draft specification. AIML 2.0 is the second release of a standard XML specification designed for scripting chat bot responses. The AIML 2.0 draft was released in 2013, and last updated in 2014. AIML is supported by many different chat bot programs and hosting services. Bot Libre supports all of the AIML 2.0 draft tags and a few common extensions.

ટૅગ્સ: aiml, scripting
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: May 26 2016, 11:03
જવાબો: 0, જોવાઈ: 22208, આજે: 0, સપ્તાહ: 31, મહિને: 310
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
What's new in AIML 2.0
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 21 2015, 13:52
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 22208
RE: API Problem
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 19 2015, 7:46
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1087
API Problem
દ્વારા alooy પોસ્ટ Aug 18 2015, 21:23
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 903
RE: How can you make a bot smarter faster
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 18 2015, 20:22
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 883
How can you make a bot smarter faster
દ્વારા Bluerock00 પોસ્ટ Aug 18 2015, 17:56
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 1121
RE: Github scripts
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 17 2015, 13:36
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 780
RE: Github scripts
દ્વારા aazxcqwe પોસ્ટ Aug 17 2015, 13:06
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 811
RE: Github scripts
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 17 2015, 7:42
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 786
Github scripts
દ્વારા aazxcqwe પોસ્ટ Aug 16 2015, 14:49
ફોરમ: Bugs and Features | જવાબો: 3 | જોવાઈ: 825
RE: Importing an AIML into Scripts seems to be failing.
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 13 2015, 12:38
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2074
Importing an AIML into Scripts seems to be failing.
દ્વારા jleal પોસ્ટ Aug 13 2015, 12:20
ફોરમ: FAQ | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 2040
Website update - native voices, embedding sound option, bot renaming
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 10 2015, 15:48
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2617
Meet Joanie, our newest 3D animated avatar
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 6 2015, 14:43
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 2020
RE: Bot posting tweets out of order
દ્વારા admin પોસ્ટ Aug 3 2015, 14:29
ફોરમ: Help | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1060
Bot posting tweets out of order
દ્વારા bwdaly પોસ્ટ Jul 31 2015, 14:01
ફોરમ: Help | જવાબો: 1 | જોવાઈ: 915
Website update - AIML 2.0, Self 2.0, scaling
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 22 2015, 14:43

The website was updated today. The update included more support for AIML 2.0 features, and some scalability fixes that will hopefully fix the memory issues we have been having for the last couple weeks. The update also included some other minor fixes and enhancements.

AIML 2.0

Our AIML 2.0 support is now almost complete,

Support for several new tags was added.

Pattern side <set>

ટૅગ્સ: website update, aiml, self, programming, scripting, patterns, formulas, performance
ફોરમ: Bot Libre Forum
સુધારાશે: Feb 23 2016, 14:49
જવાબો: 0, જોવાઈ: 3078, આજે: 0, સપ્તાહ: 9, મહિને: 143
અપ અંગૂઠા: 1, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 5.0
Website update - AIML 2.0, Self 2.0, scaling
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 22 2015, 14:43
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 3078
RE: Bill Gates Is Worried About the Rise of the Machines
દ્વારા ADD પોસ્ટ Jul 20 2015, 8:19

The question Bill Gates and others are asking that is should we have more concerned dialogue now, about where we want our super machines to go is one of consequence.

Without some management there could be some serious ramifications. I am not sure Andrew Lumby took Gates quote in an appropriate direction in his article but it was very thought provoking.

Perhaps, it is much too old school but when talking about super intelligent computers which think for themselves and act

ફોરમ: Artificial Intelligence
જવાબો: 0, જોવાઈ: 1772, આજે: 0, સપ્તાહ: 7, મહિને: 105
અપ અંગૂઠા: 0, અંગૂઠા નીચે: 0, તારા: 0.0
RE: Bill Gates Is Worried About the Rise of the Machines
દ્વારા ADD પોસ્ટ Jul 20 2015, 8:19
ફોરમ: Artificial Intelligence | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1772
Growing pains
દ્વારા admin પોસ્ટ Jul 10 2015, 16:38
ફોરમ: Bot Libre Forum | જવાબો: 0 | જોવાઈ: 1295
અગાઉના | આગામી | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39