બની એક બોટ સેવા પ્રદાતા સાથે આ બોટ કાવ્ય મેઘ બોટ પ્લેટફોર્મ
Bot Libre Forum : Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email

RE: Connect your Bot to the World - XML, JSON, Web Services, HTML Scraping, Twitter, Facebook, Telegram, Email

દ્વારા marcosnunes પોસ્ટ Feb 18 2017, 12:05

Why did I got this error?
I am trying make the bot run on facebbok. It is working well but by retrieving wordpress posts I got this error bellow:

2017-02-18 12:02:11.298 - WARNING -- FacebookMessaging:400 : {"error":{"message":"(#100) The parameter recipient is required","type":"OAuthException","code":100,"fbtrace_id":"FChOvtf+1\/x"}}
2017-02-18 12:02:11.299 - WARNING -- FacebookMessaging:400 : {"error":{"message":"(#100) The parameter recipient is required","type":"OAuthException","code":100,"fbtrace_id":"FChOvtf+1\/x"}}
2017-02-18 12:02:11.301 - WARNING -- FacebookMessaging:java.lang.RuntimeException: 400 : {"error":{"message":"(#100) The parameter recipient is required","type":"OAuthException","code":100,"fbtrace_id":"FChOvtf+1\/x"}} at org.botlibre.util.Utils.fetchResponse(Utils.java:496) at org.botlibre.util.Utils.httpPOST(Utils.java:438) at org.botlibre.sense.facebook.Facebook.sendFacebookMessengerMessage(Facebook.java:1665) at org.botlibre.sense.facebook.FacebookMessaging.output(FacebookMessaging.java:328) at org.botlibre.sense.BasicAwareness.output(BasicAwareness.java:207) at org.botlibre.thought.language.Language.think(Language.java:1229) at org.botlibre.thought.BasicMind.processConsciousThoughts(BasicMind.java:343) at org.botlibre.thought.BasicMind$1$1.run(BasicMind.java:270) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617) at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
2017-02-18 12:02:11.302 - WARNING -- FacebookMessaging:java.lang.RuntimeException: 400 : {"error":{"message":"(#100) The parameter recipient is required","type":"OAuthException","code":100,"fbtrace_id":"FChOvtf+1\/x"}} at org.botlibre.util.Utils.fetchResponse(Utils.java:496) at org.botlibre.util.Utils.httpPOST(Utils.java:438) at org.botlibre.sense.facebook.Facebook.sendFacebookMessengerMessage(Facebook.java:1665) at org.botlibre.sense.facebook.FacebookMessaging.output(FacebookMessaging.java:328) at org.botlibre.sense.BasicAwareness.output(BasicAwareness.java:207) at org.botlibre.thought.language.Language.think(Language.java:1229) at org.botlibre.thought.BasicMind.processConsciousThoughts(BasicMind.java:343) at org.botlibre.thought.BasicMind$1$1.run(BasicMind.java:270) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617) at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)


ને: 15525061
પોસ્ટ: Feb 18 2017, 12:05
જવાબો: 0
જોવાઈ: 1593, આજે: 3, સપ્તાહ: 12, મહિને: 37
મને ખાતરી છે કે છું
ધ્વજ પોસ્ટ તરીકે અપમાનજનક, અથવા ઉલ્લંઘન સાઇટ નિયમો